Slavonice - Dačice

Značení osmého a posledního úseku Stezky Českou Kanadou je prosté - Slavonice a Dačice, náš cíl, spojuje zelená turistická značka. Ze Slavonic vás vyvede po silnici, kde je potřeba dávat dobrý pozor na své kroky.


Po zastávce u poutního kostela Bolestné Panny Marie Montserratské a průchodu vesničkou Mutná dorazíte až na začátek naučné Vydří stezky. Její trasa kopíruje tok Moravské Dyje (míst krátce vede po silnici )a nabízí množství zajímavých výhledů - ať už na okolní přírodu, nebo na pětici říčních mlýnů. 

Vydří stezka vás zavede až do Dačic. Zde projete kolem kláštera bosých karmelitek a kostela sv. Antonína Paduánského, po mostě přes Dyji až na Palackého náměstí.