3K platforma

3K platforma je funkční platforma pro koordinaci, kooperaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu působící na území turistické oblasti  Česká Kanada. Důvodem je efektivní podpora rozvoje a růstu turistické oblast a samotného cestovního ruchu. V rámci této platformy dochází ke komunikaci, respektive k potřebné výměně informací, ke úzké kooperaci mezi zapojenými subjekty cestovního ruchu a také ke koordinaci aktivit. 

Výkonný výbor je zvolen Výborem spolku. Členové Výkonného výboru zastupují členská (zakládající) města a obce a také subjekty z podnikatelské sféry. 

Členové Výkonného výboru

  • Ing. Miluše Zdražilová - produktová manažerka Turistické oblast Česká Kanada
  • Zuzana Bedrnová (Jindřichův Hradec)
  • JUDr. Jana Říhová (Jindřichův Hradec)
  • Barbora Píšová (Jindřichův Hradec)
  • Ing. Zdeňka Králíková (Dačice)
  • Mgr. Věra Fialová (Slavonice)
  • Kristýna Mitášová (Nová Bystřice)
  • Ing. Daniel Turnvald (IMTREX s.r.o.)
  • Ing. Martin Musil, Ph.D. - odborný konzultant
  • Bc. Ivana Čaloudová, DiS. (Slavonice)

Termíny jednání 2022: 9.2., 21.2., 11.5., 2.6.,25.10., 10.11.

Termíny jednání 2023: 20.1., 1.2., 15.2., 7.3., 5.4., 20.6., 19.7., 5.9., 20.10., 8.11.

Zápisy z konání Výkonného výboru jsou na vyžádaní na info@ckanada.cz