3K platforma

3K platforma je funkční platforma pro koordinaci, kooperaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu působící na území turistické oblasti  Česká Kanada. Důvodem je efektivní podpora rozvoje a růstu turistické oblast a samotného cestovního ruchu. V rámci této platformy dochází ke komunikaci, respektive k potřebné výměně informací, ke úzké kooperaci mezi zapojenými subjekty cestovního ruchu a také ke koordinaci aktivit. 

Výkonný výbor je zvolen Výborem spolku. Členové Výkonného výboru zastupují členská (zakládající) města a obce a také subjekty z podnikatelské sféry. 

Členové Výkonného výboru

  • Bc. Kateřina Brůžková - produktová manažerka Turistické oblast Česká Kanada
  • Zuzana Bedrnová (Jindřichův Hradec)
  • JUDr. Jana Říhová (Jindřichův Hradec)
  • Barbora Píšová (Jindřichův Hradec)
  • Ing. Zdeňka Králíková (Dačice)
  • Mgr. Věra Fialová (Slavonice)
  • Kristýna Mitášová (Nová Bystřice)
  • Ing. Daniel Turnvald (IMTREX s.r.o.)
  • Mgr. Vladimír Novotný  - podnikatel
  • Ing. Martin Musil, Ph.D. - odborný konzultant

Termíny jednání 2022

9. února

21. února

11. května

2. června

Zápisy z konání Výkonného výboru jsou na vyžádaní na info@ckanada.cz