Kaproun - Nová Bystřice

Třetí etapa stezka začíná sestupem poutavou stezkou ze vsi Kapoun ke stejnojmenné zastávce úzkokolejky. Ve chvíli, kdy zde překročíte koleje, je potřeba pozorně sledovat mapu - tak, aby vás neznačené lesní cesty zavedly nejprve k bezejmennému rybníčku na okraji lesa a poté po rozlehlých lukách až do vesnice Senotín.


Kolem kapličky a také kolem plotu vyzdobeného bezpočtem hrníčků se vlevo, po pastvině, vydáte po žluté turistické značce k lesnímu kamennému poli a dále, už mimo lesní porost, k železniční zastávce Hůrky.


Graselova stezka vás odtud zavede přes vesnici Hůrky a krajinou milých výhledů až do Ovčárny, části Nové Bystřice. Odtud už zbývá dojít jen kousek po silnici - a během pár chvil se ocitnete na novobystřickém Mírovém náměstí, kde je rozhodně co poznávat.