Židovský hřbitov v Písečném

Písečné se nachází 9 km jihovýchodně od Slavonic. Rozlehlý hřbitov najdete jihozápadně nad obcí v lese.

Zachovalo se zde přes 400 náhrobků. Jsou zdobeny jak tradičními motivy (žehnající ruce, tóra, koruna…), tak raritními, osobitými motivy (kráčející lev, postavy adorujících andělů). Zajímavostí je, že se vpravo od márnice nachází tzv. kohenská branka. Kohanité (údajní potomci starožidovských duchovních – kohenů) podle tradice nesměli zaživa vstoupit na hřbitov, a proto i oni sami byli pohřbíváni vně hřbitova. Až od 19. století pro ně byly budovány tzv. kohenské branky, které jim umožnili navštívit hroby příbuzných.

 

Adresa
Židovský hřbitov v Písečném