Přírodní rezervace Hadí vrch

Přírodní rezervaci Hadí vrch najdete v prostoru ohraničeném silnicí spojující Novou Bystřici se Starým Městem pod Landštejnem a státní hranicí ČR s Rakouskem. Tato oblast byla vyhlášena přírodní rezervací v roce 1988, zaujímá rozlohu 13,36 ha a je v nadmořské výšce 607-647 m.

Přírodní rezervace Hadí vrch chrání balvanitý hřbet a stráně vrcholku Výhon (647 m). Jedná se o bývalé pastviny s vřesovišti a rozsáhlými porosty jalovce obecného. Kolem vrcholu jsou žulové mrazové sruby a pod nimi kamenné moře. V oblasti rezervace se daří růstu mechů a lišejníků. Přírodní rezervace je jediným místem u nás, kde se vyskytuje motýl pernatuška vřesovištní.

Přírodní rezervace Hadí vrch je v současné době částečně ohraničena a uzavřena pro cyklisty.

Adresa
Přírodní rezervace Hadí vrch