Městské muzeum a galerie Dačice

Počátky dačického muzea a galerie sahají do roku 1893. Za dobu své existence změnilo muzeum několikrát sídlo, vždy se však plně věnovalo svému účelu, a to systematickému vytváření, evidování a uchovávání sbírek, které se svým zaměřením týkají převážně města Dačice, místních částí a okolí tak, aby napomáhalo k posílení regionální sounáležitosti.

Stálé expozice muzea: Historie a národopis Dačicka, První kostka cukru na světě, Dačice v dobové fotografii a pohlednicích, Rodáci Dačicka

Stálé expozice galerie: Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského, Obrazy a grafika 19. a 20. století, Malíři Vysočiny, výtvarná síň Michaela Floriana, výtvarná síň Františka Bílkovského, síň hudebního skladatele Vladimíra Fuky

Kromě stálých expozicí nabízíme našim návštěvníkům:

  • krátkodobé výstavy výtvarné i muzejní během roku
  • badatelské, informační služby
  • prodej publikací, upomínkových předmětů, keramiky,...
  • odbornou knihovnu se studovnou
Adresa
Městské muzeum a galerie Dačice
Havlíčkovo náměstí 85
38001 Dačice

+420

muzeum@muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.czVstupné