Letecké muzeum Deštná

Klub historie letectví vytvořili expozici Leteckého muzea. Muzeum je rozděleno na dvě expozici  - válečnou a poválečnou. V prostorách vstupní haly se nachází kopie protiletadlového krytu. V muzeum také najdete expozici přibližující osudy čs. válečných letců. Toto období dokumentuje řada trojrozměrných exponátů, včetně vyznamenání, uniforem, modelů a fragmentů z válečných letounů.  V expozici nechybí ani připomínka o našich letcích ve Slovenském národním povstání, včetně návratu čs. letců z východu a západu do osvobozené vlasti.

V druhé místnosti pak najdete řadu exponátů a dokumentů přibližující sportovní i vojenské čs. letectví od I. republiky po nedávnou současnost.  Rozhodně se máte na co těšit! 

Zvýhodněné vstupné pro školní výpravy do Leteckého muzea a Provaznického muzea Karla Klika .