Kačležský rybník

Kačležský rybník je součástí Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník. Se svými 197 hektary je to největší rybník na území turistické oblasti Česká Kanada. Jeho výstavba začala po roce 1551. Území je chráněno pro své luční a pobřežní vegetace s přilehlými lesními porosty. Roste zde mnoho chráněných druhů rostlin a žijí zde chránění živočichové, zejména vodní ptáci. Při troše štěstí můžete v okolí zahlédnout orla mořského. Na téměř 600 metrů dlouhou hráz rybníka se dobře dostanete z obce Kačlehy. Cesta je značená žlutou turistickou značkou, vzdálenost od obce 2,5 kilometru.

Rybník je využíván k chovu ryb, koupání je možné od hráze rybníka.

V NPP Krvavý a Kačležský rybník není dovoleno bez souhlasu orgánu ochrany přírody rozdělávat oheň.