Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

Dům gobelínů provozuje výstavní prostory s expozicemi tkalcovských stavů a strojů, dále expozice prezentující významné osobnosti tohoto oboru. Pro návštěvníky je zde připravena expozice Muzea Jindřichohradecka s názvem Život a dílo Marie Hoppe Teinitzerové. V živé expozici je možné vidět zkušené tkadleny a restaurátorky při práci. Za skleněnou stěnou pak v pracovní dny uvidíte, jak se restaurují historické tapisérie. O víkendech se tu činí tkadleny, které vám umožní nahlédnout do tajů tkalcovského řemesla. Zvídaví návštěvníci mají možnost sami na tkalcovském stavu vyzkoušet svoji zručnost.

Smyslem a cílem práce Domu gobelínů je mimo jiné uchování národního kulturního dědictví, udržení tradičních technologií tkaní ručním způsobem, vytváření sbírek, jejich prezentace, umělecko-řemeslná výroba a předávání tradičních výrobních postupů dalším generacím.


Adresa
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel
Dobrovského 202/I
37701 Jindřichův Hradec

+420 384 370 880

info@dumgobelinu.cz
www.dumgobelinu.cz