DESTINAČNÍ MANAGEMENT CHCE SPOLUPRACOVAT A PROPAGOVAT ČESKOU KANADU POD JEDNOTNOU ZNAČKOU

Destinační management Česká Kanada uspořádal v Jindřichově Hradci setkání s podnikateli a dalšími organizacemi zaměřenými na oblast cestovního ruchu, kde byla představena činnost tohoto spolku. Stanislav Mrvka slavnostně přivítal nově vydanou image brožuru turistické oblasti Česká Kanada. Pořadatelé setkání představili nabídku a podmínky partnerství. 

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se v konferenčním sále Muzea Jindřichohradecka poprvé oficiálně sešli zástupci nově vzniklého spolku na podporu cestovního ruchu Destinační management Česká Kanada s podnikateli, zástupci měst a obcí a dalších organizací činných v cestovním ruchu. O setkání, jehož cílem bylo především osvětlit fungování a činnost destinačního managementu, projevilo zájem okolo pěti desítek příchozích účastníků.

Program byl zahájen jindřichohradeckým starostou a zároveň předsedou spolku Stanislavem Mrvkou, který se ujal kromě přivítání hostů také slavnostního přivítání nově vydané propagační brožury turistické oblasti Česká Kanada, jež ve 24 stranách zobrazuje to nejatraktivnější z turistické nabídky regionu.

Setkání se zúčastnila také Monika Hienlová za Jihočeskou centrálu cestovního ruchu, která zde zastoupila ředitele Jaromíra Poláška, který se omluvil. Zájemcům přiblížila aktuální vývoj v oblasti organizace cestovního ruchu v Jihočeském kraji a seznámil je s koncepcí Jihočeského kraje, v jejímž rámci v posledních dvou letech vznikly turistické oblasti.

U zrodu Destinačního managementu Česká Kanada stála od počátku vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu jindřichohradecké radnice Zuzana Bedrnová, která říká: „Účelem a cílem spolku je dobrovolná spolupráce fyzických a právnických osob, zejména územních samosprávných celků s cílem přispět k rozvoji turistické oblasti Česká Kanada a vytvoření dobře fungující destinační společnosti v oblasti cestovního ruchu.“ Území turistické oblasti se rozkládá v jihovýchodní části Jihočeského kraje, zaobírá plochu více jak 1100 kma je jednou z 11 turistických oblastí Jihočeského kraje.

Zakládajícími členy Destinačního managementu Česká Kanada je sedm obcí a tři podnikatelské subjekty. Směřování spolku a jeho činnost je založena na jejich dosavadní spolupráci a pravidelných pracovních setkání výkonného výboru, jehož členy jsou zástupci podnikatelské sféry, obcí, úředníci a pracovníci turistických informačních center členských měst. Koordinátorkou činností je produktová manažerka Petra Vacková, která informuje o hlavních výstupech tohoto roku: „Naším cílem je vytvořit  jednotnou a silnou značku, pod kterou se bude oblast prezentovat jako celek, proto jsme se hned v počátku zaměřili na vytvoření jednotného vizuálního stylu, který je jednotícím prvkem našich tiskovin i on-line prezentace. Pracujeme se sociálními médii, brzy spustíme také vlastní webové stránky, kde návštěvník najde informace z celé oblasti na jednom místě, v přehledném a uživatelsky přátelském vzhledu. V letošním roce jsme vydali mapu výletních cílů a image brožuru, kterými se budeme prezentovat na nadcházejících veletrzích.“ Turistickou nabídku oblasti charakterizuje 8 hlavních témat, z nichž nejsilnější jsou čistá a zachovalá příroda a památky, na které je oblast bezesporu bohatá.

Po necelém roce fungování spolek oslovuje podnikatele a další organizace s nabídkou partnerství. „Cílem je navázat dlouhodobou spolupráci. „Připravili jsme nabídku služeb, které jsme schopni našim budoucím partnerům zajistit. V budoucnu bychom se rádi soustředili také na zavedení návštěvnické karty, ale vše je samozřejmě otázkou finančních prostředků, které na svou činnost budeme schopni zajistit,“ dodala Vacková. Nabídka je založena na propagaci služeb cestovního ruchu partnerských subjektů prostřednictvím on-line i off-line marketingových nástrojů.  

Tisková zpráva 16. 11. 2017

Fotografie TZ 16. 11. 2017 Fotografie TZ 16. 11. 2017 Fotografie TZ 16. 11. 2017 Fotografie TZ 16. 11. 2017