Židovský hřbitov ve Velkém Pěčíně

Velký Pěčín leží 4,5 km severně od Dačic. Severozápadně od obce, v tzv. Špitálském lese naleznete židovský hřbitov židovské obce z Telče. Zajímavostí je, že vrchnost nepovolila zřídit samostatné pohřebiště na území Telče, proto byl hřbitov zřízen 7 km od Telče v katastru obce Velký Pěčín.

Nejstarší náhrobky jsou ze 17. století, poslední do r. 1879, kdy byl založen nový židovský hřbitov v Telči. Nachází se zde necelá stovka náhrobků barokního a klasicistního typu s prostou výzdobou bez symboliky.

Adresa
Židovský hřbitov ve Velkém Pěčíně