Židovský hřbitov v Dolním Bolíkově

Obec Dolní Bolíkov leží severovýchodně od Slavonic. Hřbitov se nachází 500 m jihozápadně od obce směrem na Vlastkovec.

Nejstarší ze 120 dochovaných náhrobků pochází z r. 1701, ostatní pak z 19. a 20. století. Několik náhrobků zdobí barokní ornamentika (symbol levitské konvičky). Najdete zde hrob Heinricha Mayera (+1905), zakladatele listu Neues Wiener Tagblatt. Překrásná poloha mezi lukami a poli znesnadňuje jeho nalezení. Hřbitov působí smutně a opuštěně.

Adresa
Židovský hřbitov v Dolním Bolíkově