Procházka Jindřišským údolím

    Datum cesty:
RadDatePicker
Open the calendar popup.
   

Typ: Pěší - turistická     Délka: 13,92 km     Doba: 3 hod 57 min

Trasu stezky Greenways však není nutno procházet naráz v celé její délce, je možné ji zkombinovat s další zajímavostí – úzkorozchodnou dráhou (v sezóně jezdí kromě motorových i parní vlaky), jejíž zastávky jsou ideálně rozloženy po třetinách stezky – v Jindřiši zastávce (nad obcí), v Blažejově a v Malém Ratmírově.

Za zmínku stojí, že panely stezky obsahují také povídání žabáka Jindry vhodné již pro předškolní děti, takže výlet se může stát atraktivním také pro rodiny s malými dětmi (trasa ale není všude průjezdná pro kočárky). Výlet začneme u infocentra, pak projdeme Panskou ulici a přes náměstí Míru zamíříme směrem k rybníku Vajgar, projdeme Rybniční ulicí a pokračujeme ulicí Vídeňskou a Jáchymovou až k Slavíkovu lesíku. Do lesíka vstoupíme v místech autobusové zastávky a přes lesík projdeme až na cestu vedoucí po břehu rybníka Vajgar. Podél břehu, kde naučná stezka začíná, budeme pokračovat v celém úseku městské části Jindrovy naučné stezky. Informační panely nás seznámí s historickými i přírodovědně ekologickými skutečnostmi týkajícími se rybníka Vajgar.Na trase budeme procházet pod místním krytým plaveckým bazénem s moderním aquaparkem, který kromě rekreačního a dětského bazénu nabízí několik vodních atrakcí. Cestou narazíme na dětské lanové herní zařízení umístěné přímo pod aquaparkem, kde se mohou děti vydovádět . 

Při ústí Hamerského potoka do rybníka, u posledního panelu se otočíme a dále budeme až na konec Jindrovy naučné stezky sledovat červenou turistickou značku. I zde nám panely naučné stezky podají informace o přírodních, historických a ekologických zajímavostech míst, o kterých je zmínka dále. Silniční obchvat tentokrát podejdeme a po lávce přes Hamerský potok se dostaneme do míst zajímavých mokřadních společenstev. Nejdříve spatříme mokřadní olšinu a poté mokřadní louky s rašeliništěm v nivě Hamerského potoka. Na první pohled nevlídná krajina hostí mnoho chráněných rostlinných druhů, informace opět můžeme získat z panelů podél stezky. Krátký úsek mezi zahrádkářskou kolonií ústí do Městského lesa, kde narazíme na další z místních historických atrakcí: fungující úzkorozchodnou dráhu do Nové Bystřice. Městský les velmi brzy opustíme a na trase stezky se nám naskytne zajímavý pohled na přirozeně meandrující koryto Hamerského potoka a jeho rozsáhlou nivu. 

Následující silnice nás zavede přes barokní most se sochou sv. Jana Nepomuckého do Jindřiše, jedné z nejstarších obcí v okolí. Více se o ní dozvíme z panelu umístěného naproti místní hospodě. Za obcí Jindřiš již vcházíme do asi 6 km dlouhého úseku vedoucího malebným Jindřišským údolím. Upoutá nás zejména svými zachovalými, přírodě blízkými suťovými lesy mezi Jindřiší a Blažejovem, či bučinami a jedlinami v úseku blíže Malému Ratmírovu. Před Blažejovem pokračujeme stále po červené značce k odbočce na Vítkův hrádek, vystoupáme na zalesněný ostroh , kde objevíme nepatrné zbytky zdiva a stopy základů hradu, který patrně vystavěl Vítek z Hradce někdy ve 13. století. Celé údolí hostí mnoho zajímavých rostlinných i živočišných druhů, zajímavé výsledky přinesl i nedávný mykologický průzkum. 

Poslední panel je umístěn před rekreační oblastí v Malém Ratmírově, kde se můžeme vykoupat v jedné z nejstarších umělých vodních nádrží na Jindřichohradecku – Ratmírovském rybníce. K rekreaci jsou využívány zejména písečné pláže na západní straně. Rybník je z části obklopen soukromými objekty, takže přístup je poněkud omezen. 

Po občerstvení v některém z místních zařízení můžeme na zpáteční cestu z Malého Ratmírova do Jindřichova Hradce využít přepravu vláčkem místní úzkorozchodné dráhy.

Trasa stezky měří asi 12 km, stezku lze procházet v obou směrech z libovolného místa.