Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

Farní trojlodní kostel byl založen na místě původní románské stavby v 1. pol. 14. stol. Stavba probíhala poměrně dlouho, hlavní loď získala klenby až na počátku 16. stol., dokončen byl začátkem 18. stol. Kostel je přístupný jenom v době konání bohoslužeb.

Adresa
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie
náměstí Míru
37881 Slavonice

+420
+420

www.i.slavonice-mesto.cz