Zámek Jindřichův Hradec online

Dříve než se otevřou brány všem zámkům a památkám, připravil Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec pro návštěvníky online prohlídky. V rámci cyklu video-prohlídek zvaných S kastelánem po památce si letos zámek netradičním způsobem připomene 800. výročí od první písemné zmínky o hradě.

 https://www.facebook.com/watch/?v=535278537128839

Další informace


Po návratu do starých kolejí se mohou milovníci historie těšit na nový prohlídkový okruh, který Vám představí větší část stavebního vývoje hrado-zámeckého areálu Jindřichova Hradce. Návštěvníci projdou stavbami a interiéry pozdně gotickými až vrcholně renesančními. Prohlídka začíná ve staré černé kuchyni, navštíví reprezentativní pokoje stavitelů zámku a končí v unikátní manýristické stavbě, hudebním pavilonu Rondelu.

Prohlídka dostává svému názvu výběrem širší oblasti stavebního vývoje jindřichohradeckého zámku. Začíná totiž v pozdně gotické a dosud funkční Černé kuchyni, která byla postavena poblíž Černé věže na samém konci 15. století. Následně zavede návštěvníky do budovy Adamova stavení vystavené ve druhé polovině 16. století a obývané pány z Hradce od konce 80. let 16. století a později jejich následníky rodinou Slavatů a Černínů až do I. poloviny 20. století.

V Adamově stavení se návštěvníkům přestaví především mimořádně zachovalé reprezentativní prostory pána domu ze závěru 16. století, tzv. Zelené pokoje. Krom nábytkového vybavení a zařízení z přelomu 16. a 17. století jsou Zelené pokoje cenné svými původními nástěnnými malbami a dřevěnými kazetovými stropy. Využití a význam Zelených pokojů je také přiblížen množstvím portrétů představitelů mocného rodu pánů z Hradce a příslušníků hraběcí rodiny Slavatů, kteří vykonávali nejvyšší zemské úřady českého království a velmi ovlivnili hospodářský a kulturní vývoj celého regionu.   

Prohlídka je zakončena v hudebním pavilonu Rondelu, unikátní stavbě s bohatou a tajemnou vnitřní výzdobou, který je právem považován za perlu manýrismu střední a severní Evropy. Rondel, ač jediný svého druhu, patří rovněž k nevelkému počtu dnes již jen částečně dochovaných staveb, užívaných k reprezentaci moci a kulturní vyspělosti šlechtického dvora, jejichž konstrukce umožňovala prezentovat tzv. Skrytou hudbu.

 Termíny prohlídek (s přihlédnutím na aktuální otevírací dobu v koronavirové situaci)



Adresa
Dobrovského 1/I
37701 Jindřichův Hradec

+420 384 321 279

jindrichuvhradec@npu.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Termín konání: 28.3.2020 - 1.11.2020, denně