Státní zámek Dačice se otvírá veřejnosti

Zámek je dominantou zdejšího Havlíčkova náměstí, poprvé byl doložen v r. 1591. Pro Oldřicha Krajíře (†1600) jej vystavěl italský stavitel Francesco Garof de Bissone. Dnešní vzhled původně renesančního zámku je výsledkem klasicistní přestavby ve 30. letech 19. století, kterou inicioval porýnský rod říšských svobodných pánů Dalbergů. Na zámku se dochovalo velké množství předmětů osobní povahy i cenné umělecké nebo přírodovědné sbírky, které jednotliví členové rodu postupně nashromáždili.

Při návštěvě zámku vás čeká klasická prohlídka s průvodcem. Uvidíte reprezentační a soukromé pokoje posledních dvou generací rodiny Dalbergů. Funkce a vybavení interiéru se co nejvíce přibližují podobě, jakou měly v éře Friedricha Ferdinanda Dalberga a jeho syna Friedricha Egberta na počátku 20. století.

Při prohlídce mimo jiné uvidíte:

Portrét od světoznámého českého malíře Františka Kupky

Je na něm vyobrazena Terezie Dalberg, krásná a nadaná básnířka, která však zemřela zřejmě na následky tuberkulózy v roce 1893 v nedožitých 27 letech. Její portrét Kupka vytvořil posmrtně dle fotografie v roce 1894.

Dvě unikátní knihovny

Starší z 30. let 19. století se 7 tisíci svazky knih. A větší pozdně secesní knihovna, kde je uloženo na 17 tisíc knih věnujících se různým vědním oborům, beletrie a časopisy.