České korunovační klenoty na dosah na zámku v Jindřichově Hradci

Výstava České korunovační klenoty na dosah / Osudy 22
korunovaných panovníků

Unikátní výstava v nové podobě

Příběh korunovačního kompletu je navždy spojený s dějinami českého státu. Začal se psát společně s panovníkem Karlem IV., kdy byly ke Svatováclavské koruně přidány další insignie, které dnes tvoří základ svatovítského pokladu nevyčíslitelné hodnoty. V průběhu staletí se u moci střídali panovníci, kteří měli vliv nejenom na současnou podobu našeho státu, ale také klenotů samotných. Středověké klenoty (koruna, žezlo a jablko) byly používány při korunovacích českých králů až do počátku 17. století. V průběhu třicetileté války se pak žezlo a jablko dostaly natrvalo do Vídně, kde jsou uloženy dodnes. Novější renesanční insignie (žezlo a jablko) byly vyrobeny pro Ferdinanda I. Habsburského. Současný, všeobecně známý, komplet použil jako první panovník až Ferdinand II. Svatováclavská koruna zůstala jeho oficiální součástí pro svůj nezměrný historický i symbolický význam.

Další informace


Mistrovskou repliku Českých korunovačních klenotů lze na výstavě výjimečně vidět také s mistrovskou replikou středověkého žezla a jablka Karla IV. Svatováclavská koruna se tak pomyslně, po čtyřech stoletích, setká na jednom místě v původní sestavě i s korunovačním mečem.

 

Osudy 22 vladařů napříč pěti staletími jsou návštěvníkům představeny formou informačních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády. K nejzajímavějším patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka, příklady husitských zbraní, faksimile středověkých listin a další). 

 

Výstava potrvá od 4. srpna do 3. října 2021 (s možností prodloužení).

Adresa
Dobrovského 1
37701 Jindřichův Hradec

+420 384 363 546

info@jh.cz
www.zamek-jindrichuvhradec.cz

Termín konání: 4.8.2021 - 3.10.2021, denně