Barokní klášter v Dačicích

Historie a architektura kláštera

Klášter yl postaven ve stylu raného baroka v letech 1600 – 64 a sousední klášterní kostel sv. Antonína Paduánského v letech 1672 – 1677. Budovy kláštera i kostela jsou jednoduché stavby odpovídající řádovým pravidlům. Klášter, tvořený třemi jednopatrovými křídly, přiléhá ke kostelu. Uprostřed má kvadraturu, kolem níž probíhá v přízemí křížová chodba. Konventní knihovna s malbami stropu a malovanými výplněmi skříní z 18. století patří k nejlépe zachovalým prostorám původního kláštera.

Ke klášteru a klášternímu kostelu vedou kamenné schody, které byly postaveny a zakryty v r. 1772. Ve výklencích sloupů na tomto schodišti byly původně namalovány obrazy ze života sv. Václava, později byly zabíleny.