Archeologické léto

Zaniklou středověkou vesnici Pfaffenschlag nedaleko Slavonic si budete moci projít s archeoložkou NPÚ Mgr. Zdeňkou Kolářovou a pracovníky Jindřichohradeckého muzea.

Vesnice patří podle jazykového rozboru jejího jména do rozsáhlé skupiny kolonizačních vsí zakládaných na rakouském historickém území Waldviertel od 12. století. Samotný Pfaffenschlag však pravděpodobně vznikl až ve druhé polovině 13. století spolu s nedalekými Slavonicemi. Vesnice patrně zanikla během husitských válek a z důvodů nepříznivých přírodních podmínek nebyla již obnovena. Jde o jednu z mála zaniklých středověkých vsí na našem území, které byly archeologicky téměř kompletně prozkoumány. Výzkum odkryl základy 15 domů, uspořádaných ve dvou řadách podél Slavonického potoka. Jednotlivé usedlosti se skládaly z obytného domu a dvora s hospodářskými budovami, na něž navazovala pole, louky a pastviny. Většina obytných domů měla dvou nebo trojdílné uspořádání. K několika domům patřily menší podzemní sklípky nebo chodby, tzv. lochy. Součástí vsi, ve které žilo až 100 obyvatel, byl také mlýn.

Další informace


Prohlídka bude trvat cca 1 hodinu a provede návštěvníky středně obtížným terénem zahrnujícím nezpevněné lesní nebo polní cesty a zvlněný terén.

Provádět budou: Z. Kolářová, G. Zemanová a J. Kocina